overlay

Downloads & Formulieren

Vastgesteld Beleid†

Jaarschijf 2023-2024 Ondersteuningsplan SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2022-2026 SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2014-2018 SWV PO De Kempen

Jaarkalender 2022-2023
Jaarkalender 2023-2024

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Prestatie-indicatoren schooljaar 2023-2024
Prestatie-indicatoren schooljaar 2022-2023
Prestatie-indicatoren schooljaar 2021-2022
Prestatie-indicatoren schooljaar 2020-2021
Prestatie-indicatoren schooljaar 2019-2020
Prestatie-indicatoren schooljaar 2018-2019

Notitie overdracht verantwoordelijkheid extra ondersteuning - zwaar†
Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen
Zesmaandenregeling
Proces afwijken onderwijstijd
Procedure Maatwerk Dekkend Netwerk
Concrete situaties rond TLV

Kwaliteitszorg binnen SWV PO De Kempen
Toezichtkader SWV 30-09 De Kempen
Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut SWV PO De Kempen
Besluitenlijst totaal Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2023
Nieuwsbrief juni 2022
Nieuwsbrief september 2021
Nieuwsbrief maart 2020
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief najaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2016
Nieuwsbrief voorjaar 2015†
Nieuwsbrief najaar 2014

Zorgplicht

Aanmelden en Zorgplicht
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school
Stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Passend Traject Overleg

Werkproces melden Passend Traject Overleg
Contactpersonen Passend Traject Overleg
Proces afwijken onderwijstijd
CategorieŽn leerlingen afwijking onderwijstijd†

Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Notitie aansluiting primair onderwijs jeugdhulp
Presentatie samenwerking jeugdhulp - onderwijs - bestuurlijk overleg

Sub-regio Veldhoven
††††
Uitvoeringsplan aansluiting onderwijs-voorliggend veld jeugdhulp Veldhoven††††
Samenvatting uitvoeringsplan Veldhoven A4
Stroomschema PO onderwijs - jeugdhulp Veldhoven
Placemat jeugd onderwijs Veldhoven

Privacyreglement

Handreiking privacy ouders
Privacyreglement Passend Onderwijs De Kempen

Formulieren†

Handleiding indienen aanvragen via LDOS
Groeidocument
Invulwijzer Groeidocument
Format motivering aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Format schoolondersteuningsprofiel

Format Schoolondersteuningsprofiel
Format schoolondersteuningsprofiel S(B)O
†††
Enkelvoudige† Ernstige Dyslexie (EED)

Memo Procedure EED 2017†

Presentatie aansluiting van PO naar VO

Bijeenkomst PO_VO sept 2016

Cluster 1

AOB aanvullende bekostiging- en indicatiecriteria cluster 1
Folder Passend Onderwijs cluster 1
Regeling ondersteuningsbudget 2022-2023
Visio Ambulant Onderwijs Begeleiding
Wie is uw contactpersoon