overlay

Downloads & Formulieren


Vastgesteld Beleid

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2014-2018 SWV PO De Kempen
Concrete situaties rond TLV
Jaarverslag 2017
Jaarkalender 2018-2019
Notitie overdracht verantwoordelijkheid extra ondersteuning - zwaar
Voorstel procedure omzetting CVI en PCL beschikkingen in TLV
Notitie beleid inspanningsverplichting inzake ambulante begeleiding
Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen
Prestatie indicatoren schooljaar 2018-2019
Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut SWV PO De Kempen
Toezichtkader SWV 30-09 De Kempen
Procedure Maatwerk Dekkend Netwerk
Besluitenlijst totaal Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen
Proces afwijken onderwijstijd

Formulieren

handleiding indienen aanvragen via LDOS
Groeidocument
Invulwijzer Groeidocument

Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Notitie aansluiting primair onderwijs jeugdhulp
Contactpersonen aansluiting onderwijs jeugdhulp
Presentatie samenwerking jeugdhulp - onderwijs - bestuurlijk overlegSub-regio Veldhoven

Uitvoeringsplan aansluiting onderwijs-voorliggend veld jeugdhulp Veldhoven
Stroomschema PO onderwijs - jeugdhulp Veldhoven
Placemat jeugd onderwijs Veldhoven


Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED)

Memo Procedure EED 2017

Format schoolondersteuningsprofiel

Format Schoolondersteuningsprofiel
Format schoolondersteuningsprofiel S(B)O

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief najaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2016
Nieuwsbrief voorjaar 2015
Nieuwsbrief najaar 2014

Zorgplicht

Aanmelden en Zorgplicht
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school
Stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Passend Traject Overleg

Werkproces melden Passend Traject Overleg

Privacyreglement

Handreiking privacyouders
Privacyreglement Passend Onderwijs De Kempen

Kopgroepleden

Leden kopgroep heidagen

Presentatie aansluiting van PO naar VO

Bijeenkomst PO_VO sept 2016

Cluster 1

VIVIS nieuwsbrief
Regeling ondersteuningsbudget 2015-2016
Contactgegevens Visio SWV De kempen