overlay

Downloads & Formulieren

Vastgesteld Beleid†

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2014-2018 SWV PO De Kempen
Jaarschijf 2021-2022 Ondersteuningsplan SWV PO De Kempen

Jaarkalender 2020-2021
Jaarkalender 2021-2022

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

Prestatie indicatoren schooljaar 2018-2019
Prestatie indicatoren schooljaar 2019-2020
Prestatie indicatoren schooljaar 2020-2021
Prestatie indicatoren schooljaar 2021-2022

Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen
Concrete situaties rond TLV
Zesmaandenregeling
Notitie overdracht verantwoordelijkheid extra ondersteuning - zwaar†
Voorstel procedure omzetting CVI en PCL beschikkingen in TLV
Notitie beleid inspanningsverplichting inzake ambulante begeleiding
Procedure Maatwerk Dekkend Netwerk
Proces afwijken onderwijstijd
Kwaliteitszorg binnen SWV PO De Kempen

Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut SWV PO De Kempen
Toezichtkader SWV 30-09 De Kempen
Besluitenlijst totaal Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen

Formulieren†

handleiding indienen aanvragen via LDOS
Groeidocument
Invulwijzer Groeidocument

Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Notitie aansluiting primair onderwijs jeugdhulp
Presentatie samenwerking jeugdhulp - onderwijs - bestuurlijk overleg

Sub-regio Veldhoven
††††
Uitvoeringsplan aansluiting onderwijs-voorliggend veld jeugdhulp Veldhoven††††
samenvatting uitvoeringsplan Veldhoven A4
Stroomschema PO onderwijs - jeugdhulp Veldhoven
Placemat jeugd onderwijs Veldhoven
†††
Enkelvoudige† Ernstige Dyslexie (EED)

Memo Procedure EED 2017†

Format schoolondersteuningsprofiel

Format Schoolondersteuningsprofiel
Format schoolondersteuningsprofiel S(B)O

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2021
Nieuwsbrief maart 2020
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief najaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2016
Nieuwsbrief voorjaar 2015†
Nieuwsbrief najaar 2014

Zorgplicht

Aanmelden en Zorgplicht
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school
Stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Passend Traject Overleg

Werkproces melden Passend Traject Overleg
Contactpersonen Passend Traject Overleg
Proces afwijken onderwijstijd
CategorieŽn leerlingen afwijking onderwijstijd†

Privacyreglement

Handreiking privacy ouders
Privacyreglement Passend Onderwijs De Kempen

Kopgroepleden

Leden kopgroep heidagen

Presentatie aansluiting van PO naar VO

Bijeenkomst PO_VO sept 2016

Cluster 1

AOB aanvullende bekostiging- en indicatiecriteria cluster 1
Folder Passend Onderwijs cluster 1
Regeling ondersteuningsbudget 2020-2021
Visio Ambulant Onderwijs Begeleiding
Wie is uw contactpersoon