overlay

Downloads & Formulieren

Vastgesteld Beleid

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2014-2018 SWV PO De Kempen
Jaarschijf 2019-2020 Ondersteuningsplan SWV PO De Kempen

Jaarkalender 2018-2019
Jaarkalender 2019-2020

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Prestatie indicatoren schooljaar 2018-2019
Prestatie indicatoren schooljaar 2019-2020

Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen
Concrete situaties rond TLV
Notitie overdracht verantwoordelijkheid extra ondersteuning - zwaar
Voorstel procedure omzetting CVI en PCL beschikkingen in TLV
Notitie beleid inspanningsverplichting inzake ambulante begeleiding
Procedure Maatwerk Dekkend Netwerk
Proces afwijken onderwijstijd

Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut SWV PO De Kempen
Toezichtkader SWV 30-09 De Kempen
Besluitenlijst totaal Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen

Formulieren

handleiding indienen aanvragen via LDOS
Groeidocument
Invulwijzer Groeidocument

Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Notitie aansluiting primair onderwijs jeugdhulp
Contactpersonen aansluiting onderwijs jeugdhulp
Presentatie samenwerking jeugdhulp - onderwijs - bestuurlijk overleg

Sub-regio Veldhoven

Uitvoeringsplan aansluiting onderwijs-voorliggend veld jeugdhulp Veldhoven
Stroomschema PO onderwijs - jeugdhulp Veldhoven
Placemat jeugd onderwijs Veldhoven

Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED)

Memo Procedure EED 2017

Format schoolondersteuningsprofiel

Format Schoolondersteuningsprofiel
Format schoolondersteuningsprofiel S(B)O

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief najaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2016
Nieuwsbrief voorjaar 2015
Nieuwsbrief najaar 2014

Zorgplicht

Aanmelden en Zorgplicht
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school
Stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Passend Traject Overleg

Werkproces melden Passend Traject Overleg
Contactpersonen Passend Traject Overleg

Privacyreglement

Handreiking privacyouders
Privacyreglement Passend Onderwijs De Kempen

Kopgroepleden

Leden kopgroep heidagen

Presentatie aansluiting van PO naar VO

Bijeenkomst PO_VO sept 2016

Cluster 1

VIVIS nieuwsbrief
Regeling ondersteuningsbudget 2015-2016
Contactgegevens Visio SWV De kempen