overlay

Downloads & Formulieren


Vastgesteld Beleid 

Ondersteuningsplan 2018-2022 SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2014-2018 SWV PO De Kempen
Concrete situaties rond TLV
Jaarverslag 2017
Jaarkalender 2018-2019
Notitie overdracht verantwoordelijkheid extra ondersteuning - zwaar 
Voorstel procedure omzetting CVI en PCL beschikkingen in TLV
Notitie beleid inspanningsverplichting inzake ambulante begeleiding
Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen
Prestatie indicatoren schooljaar 2018-2019
Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut SWV PO De Kempen
Toezichtkader SWV 30-09 De Kempen
Procedure Maatwerk Dekkend Netwerk
Besluitenlijst totaal Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen
Proces afwijken onderwijstijd

Formulieren 

handleiding indienen aanvragen via LDOS
Groeidocument
Invulwijzer Groeidocument

Presentaties SO-scholen op Dag van de Verantwoording op 29 november 2018

Presentatie Zuiderbos 29-11-2018
Presentatie SO KempenKind 29-11-2018
presentatie Berkenschutse 29-11-2018


Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Notitie aansluiting primair onderwijs jeugdhulp
Contactpersonen aansluiting onderwijs jeugdhulp

Enkelvoudige  Ernstige Dyslexie (EED)

Memo Procedure EED 2017 

Format schoolondersteuningsprofiel

Format Schoolondersteuningsprofiel
Format schoolondersteuningsprofiel S(B)O

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief najaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2016
Nieuwsbrief voorjaar 2015 
Nieuwsbrief najaar 2014

Zorgplicht

Aanmelden en Zorgplicht
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school
Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school
Stroomschema-voor-als-de-leerling-al-op-school-zit

Passend Traject Overleg

Werkproces melden Passend Traject Overleg

Privacyreglement

Handreiking privacyouders
Privacyreglement Passend Onderwijs De Kempen

Kopgroepleden

Leden kopgroep heidagen

Presentatie aansluiting van PO naar VO

Bijeenkomst PO_VO sept 2016

Cluster 1

VIVIS nieuwsbrief
Regeling ondersteuningsbudget 2015-2016
Contactgegevens Visio SWV De kempen