overlay

Downloads & Formulieren

Inspectierapport 2023

Vastgesteld Beleid†

Jaarschijf 2023-2024 Ondersteuningsplan SWV PO De Kempen
Ondersteuningsplan 2022-2026 SWV PO De Kempen
Jaarverslag 2022

Jaarkalender 2023-2024

Prestatie-indicatoren schooljaar 2023-2024
Kwaliteitszorg binnen SWV PO De Kempen
Toezichtkader SWV 30-09 De Kempen
Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut SWV PO De Kempen
Besluitenlijst totaal Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen

Notitie overdracht verantwoordelijkheid extra ondersteuning - zwaar†
Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen
Zesmaandenregeling

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief januari 2023
Oude nieuwsbrieven staan in dit archief

Zorgplicht
Aanmelden en Zorgplicht
Stroomschema 'Bij welk samenwerkingsverband vraagt school een tlv aan'
Stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school'
Stroomschema 'Zorgplicht aanmelding sbao of (v)so-school'
Stroomschema 'Zorgplicht als leerling al op school zit (voor po en vo)'

Passend Traject Overleg (PTO)
Proces afwijken onderwijstijd
CategorieŽn leerlingen afwijking onderwijstijd†
Werkproces Passend Traject Overleg (PTO)
Contactpersonen Passend Traject Overleg (PTO)
Procedure Maatwerk Dekkend Netwerk

Aansluiting onderwijs jeugdhulp
Notitie aansluiting primair onderwijs jeugdhulp

Privacyreglement
Handreiking privacy ouders
Privacyreglement Passend Onderwijs De Kempen

Formulieren aanvraag TLV
Handleiding indienen aanvragen via LDOS
Groeidocument
Invulwijzer groeidocument
Format motivering aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Enkelvoudige† Ernstige Dyslexie (EED)
Memo Procedure EED 2017†

Tijdpad aanmeldprocedure van PO naar VO
Tijdpad aanmeldprocedure POVO schooljaar 2023-2024 t.b.v. de aanmelding VO en VSO voor het schooljaar 2024-2025 Eindhoven-Kempenland

Cluster 1
AOB aanvullende bekostiging- en indicatiecriteria cluster 1
Folder Passend Onderwijs cluster 1
Regeling ondersteuningsbudget 2022-2023
Visio Ambulant Onderwijs Begeleiding
Wie is uw contactpersoon