overlay

Missie & Doelen

Basisonderwijs dat het belang van het kind vooropstelt en afgestemd is op zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat hem of haar optimaal voorbereidt op een gelukkige, succesvolle toekomst in onze maatschappij. Onderwijs dat het liefst zo dicht mogelijk bij huis gegeven wordt. Kort samengevat is dat wat samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen wil bereiken.

Missie†
De officiŽle missie van het samenwerkingsverband luidt als volgt:†
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen realiseert voor ťlk kind binnen het voedingsgebied een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk geÔntegreerd en thuisnabij is en dat optimaal voldoet aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van elk individueel kind. Het onderwijsaanbod is gericht op een optimale ontplooiing van talenten zodat een zelfbewust, zelfstandig en gelukkig functioneren mogelijk en haalbaar is, zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Doelen
Om de missie te bereiken, richt het samenwerkingsverband zich op vijf hoofddoelstellingen, namelijk:†
•†† †Goed onderwijs op alle scholen;
•†† †Passend arrangeren;
•†† †Een dekkend netwerk voor alle leerlingen;
•†† †Afstemming met andere sectoren;†
•†† †Budgettaire beheersbaarheid en transparantie.†

In het ondersteuningsplan voor het huidige schooljaar staat omschreven hoe het samenwerkingsverband deze doelen wil bereiken.†