overlay

Bestuur

Het bestuur van Stichting Passend Onderwijs De Kempen bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een sturende rol. Het algemeen bestuur is toezichthouder.
Dagelijks bestuur

• Jacqueline van Erp(voorzitter)
• Maaike Jacobs (secretaris)
• Hilbert de Vries (penningmeester)

Algemeen bestuur

• Jos Bosch (onafhankelijk voorzitter)
•Liesbeth van den Oever (vice-voorzitter)
• Marije Hertroijs (lid)
• Harry Hoekjen (lid)
• Jac Verstegen (lid)
• Nico de Vrede (interim lid)
• Liesbeth van den Berg (lid)
• Michel Herps (lid)
• Nol van Beurden (lid)