overlay

Bestuur

Het bestuur van Stichting Passend Onderwijs De Kempen bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een sturende rol. Het algemeen bestuur is toezichthouder.
Dagelijks bestuur

•    Frans Bruinsma (voorzitter)
•    Maaike Jacobs (secretaris)
•    Hilbert de Vries (penningmeester)
•    Jacqueline van Erp

Algemeen bestuur

•    vacature Voorzitter​​​​​​​
•    Liesbeth van den Oever (vicevoorzitter)
•    Ingrid Sluiter (lid)
•    Harry Hoekjen (lid)
•    Peter Zegers (lid)
•    Bram Krol (lid)
•    Michel Herps (lid) 
•    Jos de Mönnink (lid)