overlay

Bestuur

Het bestuur van Stichting Passend Onderwijs De Kempen bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een sturende rol. Het algemeen bestuur is toezichthouder.
Dagelijks bestuur

•    Jacqueline van Erp (voorzitter)
•    Maaike Jacobs (secretaris)
•    Hilbert de Vries (penningmeester)

Algemeen bestuur

•    Liesbeth van den Oever (voorzitter)
•    Bram Krol (lid)
•    Harry Hoekjen (lid)
•    Jac Verstegen (lid)
•    Jos de Mönnink (lid)
•    Liesbeth van den Berg (lid)
•    Michel Herps (lid) 
•    Nico de Vrede (lid)