overlay

Bestuur

Het bestuur van Stichting Passend Onderwijs De Kempen bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een sturende rol. Het algemeen bestuur is toezichthouder.
Dagelijks bestuur

•    Jacqueline van Erp (voorzitter)
•    Maaike Jacobs (secretaris)
•    Liesbeth van den Oever (penningmeester)

Algemeen bestuur

•    Jos Bosch (onafhankelijk voorzitter)
•    Liesbeth van den Berg (vice-voorzitter)
•    Hilbert de Vries (lid)
•    Marije Hertroijs (lid)
•    Harry Hoekjen (lid)
•    Mandy Arens (lid)
•    Esger van Baest (lid)
•    Michel Herps (lid) 
•    Corné Verhees (lid)