overlay

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Namens elk schoolbestuur nemen één ouder en één leerkracht zitting in de raad. Zij worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen uit het samenwerkingsverband, maar hoeven daar zelf niet lid van te zijn.
 Stichting  Personeelsgeleding  Oudergeleding
 RBOB De Kempen  Koos Jansen (tijdelijk secretaris)  vacature
 SKOBOS  Carolien van Hattem  Yvonne Timmermans
 Nutsscholen Waalre  vacature  Monique van Tilburg
 Kempenkind  Peeti Groenen  vacature
 SKOzok  Corry Rijkers  Ingrid Lathouwers
 Veldvest  Freek van Reen (voorzitter)  Remko Bakker
 SO Zuiderbos  Meta van der Linden  vacature

 SO-buiten de regio
   
 Berkenschutse  vacature      Mirthe Vegter
 Aloysius stichting  Christien Joosten  vacature
 SSOE  vacature      vacature