overlay

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bestaat uit 11 schoolbesturen uit de regio en daar omheen. Samen verzorgen zij passend onderwijs in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
De schoolbesturen nemen met elkaar besluiten over de inzet van middelen, de te hanteren procedures en het uit te voeren beleid. Daarbij richten zij zich op:

• De basiskwaliteit op alle aangesloten scholen;
• De basisondersteuning die elke school minimaal biedt;
• De extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen;
• De doorleiding van kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Wat het samenwerkingsverband wil bereiken en hoe staat uitgebreid omschreven in het ondersteuningsplan 2022-2026. Het plan is daarmee leidend voor de manier waarop aangesloten scholen onderwijsondersteuning bieden. In een schoolondersteuningsprofiel omschrijven zij hoe zij dit vormgeven.