overlay

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bestaat uit 10 schoolbesturen uit de regio en daar omheen. Samen verzorgen zij passend onderwijs in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Craenendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel- de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
De schoolbesturen nemen met elkaar besluiten over de inzet van middelen, de te hanteren procedures en het uit te voeren beleid. Daarbij richten zij zich op: 

    De basiskwaliteit op alle aangesloten scholen;
    De basisondersteuning die elke school minimaal biedt; 
    De extra ondersteuning in de vorm van arrangementen;
    De doorleiding van kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs. 

Wat het samenwerkingsverband wil bereiken en hoe staat uitgebreid omschreven in het ondersteuningsplan 2018-2022. Het plan is daarmee leidend voor de manier waarop aangesloten scholen onderwijsondersteuning bieden. In een schoolondersteuningsprofiel omschrijven zij hoe zij dit vormgeven.