overlay

Ondersteuning

Voor sommige kinderen is het standaard lesprogramma niet voldoende om ze mee te geven wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat geestelijke of lichamelijke beperkingen in de weg staan. Of juist omdat het kind hoogbegaafd is en meer uitdaging nodig heeft. Ondersteuning is dan nodig om toch passend onderwijs te kunnen geven.
Soorten ondersteuning
Wat een kind nodig heeft, verschilt uiteraard sterk. Soms zijn een paar kleine aanpassingen in de omgeving of het lesprogramma voldoende. In de meeste gevallen kan de school dat zelf verzorgen. Dit noemen we basisondersteuning. Gaat de onderwijsbehoefte verder dan het standaard aanbod van de school, dan spreken we over extra ondersteuning.

Extra ondersteuning
Welke ondersteuning een kind nodig heeft, is afhankelijk van zijn of haar onderwijsbehoefte. Om die behoefte te bepalen, stelt de school een ondersteuningsteam samen. Dat team bestaat uit betrokkenen en deskundigen. Samen met de ouders bepalen zij de onderwijsbehoefte van het kind. Vervolgens kijken ze wat de school en het kind nodig hebben om in die behoefte te kunnen voorzien.

In de buurt
Wat voor ondersteuning een kind ook nodig heeft, in alle gevallen wordt geprobeerd die zo dicht mogelijk bij huis te bieden. Het liefst op de school die de ouders voor hun kind hebben uitgezocht. Is dat niet mogelijk, dan gaat de school samen met de ouders op zoek naar een geschikt alternatief. Dat kan een andere basisschool zijn die de ondersteuning wel kan bieden of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

School is aanspreekpunt
De school waar het kind is of wordt aangemeld, heeft zorgplicht. Het is dus ook die school die de ondersteuning regelt en het aanspreekpunt is voor de ouders.

Gerelateerde informatie