overlay

Aanleverdatum aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen

30 augustus 2023
Voor een goede afwikkeling van de toelaatbaarheidsverklaringen voor het volgend schooljaar is een uiterste aanleverdatum vastgesteld.
De uiterste aanleverdatum voor toelaatbaarheidsverklaringen S(B)O, ook verlengingen, is dit schooljaar 31 mei2024. Voor aanvragen die op dat moment compleet aangeleverd zijn bij het samenwerkingsverband geldt, dat ze zeker nog voor de zomervakantie in behandeling genomen worden. Dit geldt ook voor heenstroom.
Voor aanvragen die na 31 mei aangeleverd worden, kunnen we niet garanderen dat deze nog voor de zomervakantie beoordeeld kunnen worden. De kans bestaat, dat ze doorgeschoven worden tot na de zomervakantie.