overlay

Aanleverdatum aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen

09 januari 2023
Voor een goede afwikkeling van de toelaatbaarheidsverklaringen voor het volgend schooljaar is een uiterste aanleverdatum vastgesteld.
De uiterste aanleverdatum voor toelaatbaarheidsverklaringen S(B)O, ook verlengingen, is dit jaar 1 juni 2023. Voor aanvragen die op dat moment compleet aangeleverd zijn bij het samenwerkingsverband geldt, dat ze zeker nog voor de zomervakantie in behandeling genomen worden.
Voor aanvragen die na 1 juni aangeleverd worden kunnen we niet garanderen dat dit nog voor de zomervakantie gaat lukken en bestaat de kans dat ze doorgeschoven worden tot na de zomervakantie.