overlay

Onderwijs aan kinderen uit Oekra´ne

21 april 2022
Ook in onze regio worden vluchtelingen uit Oekra´ne opgevangen. In dit artikel wordt informatie gegeven over de inrichting van onderwijs aan kinderen uit Oekra´ne.
Kinderen uit de Oekra´ne hebben recht op onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband wordt dit onderwijs geregeld door de schoolbesturen uit ons samenwerkingsverband, onder andere in samenwerking met het samenwerkingsverband Eindhoven.

Alle afspraken die onderwijs in onze regio voor deze kinderen mogelijk moeten maken zijn te vinden in dit document. Het document zal steeds up-to-date gehouden worden.

De projectorganisatie van de centrale onderwijslocaties voor PO De Kempen staat hierábeschreven.

Het ministerie van OCW heeft deze handreiking uitgegeven voor onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekra´ne.