overlay

Vertelpunt Passend Onderwijs

15 januari 2019
Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek bij de samenwerkingsverbanden PO en VO Eindhoven e.o., Helmond-Peelland en De Kempen. De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit de praktijk in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden en partners uit het veld van passend onderwijs.
Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op initiatief vanminister Slob een online vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en leerlingen over hun ervaringen met passend onderwijs kunnen vertellen. Deze ervaringen worden anoniem gedeeld.

Samen werken we er hard aan om het onderwijs aan kinderen en jongeren te realiseren en hen eventueel extra te ondersteunen waar dat nodig is. Daar gebeuren mooie dingen, tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig.Passend onderwijsis inmiddels een begrip waar veel verhalen achter schuil gaan.

We willen u vragen om uw verhalen over passend onderwijs te delen bij het vertelpunt:www.vertelpunt.nl/ocw.

Let op!Het online vertelpunt is opengesteld vanaf dit moment tot 31 januari.