overlay

De zorgplicht

16 januari 2017
Na de invoering van passend onderwijs heeft het bevoegd gezag van de scholen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verplicht zijn een passende plek te vinden als een leerling extra ondersteuning nodig heeft